Regler

For at alle får en god oplevelse, er det vigtigt at alle deltagere lever op til nogle fælles retningslinier. Herunder finder du en oversigt over de regler vi har stillet op for afholdelsen af Billund IF LAN 2020.

Udover reglerne gælder naturligvis almindelig sund fornuft og dansk lovgivning.

Der vil under arrangementet være begrænset opsyn - der vil altid være flere voksne til stede, men det ikke er deres ansvar at passe børn. Alle deltagere skal være gamle nok til at kunne klare sig selv

BI Esport Lan er ikke ansvarlige for eventuelt forsvundet, stjålet eller beskadiget udstyr eller ejendele, under arrangementet.

Det forventes at man som deltager sørger for at holde orden omkring sin egen plads, og hjælper andre.

Alle deltagere har ansvar for at deres plads er fri for affald. Dette er for at sikre man ikke vælter ting over i naboens udstyr og ødelægger det, samt at crew ikke skal bruge mange timer på at rydde op i hallen, efter eventets afslutning. Crew kan til enhver tid kræve at man stopper med at spille og får ryddet op på sin plads.

Det er ikke tilladt at medbringe egne servere, flere computere, switch, router, ekstra skærme, accesspoint og strømslugende enheder som microovn, el-kedel, toaster o.lign.

Din bordplads vil minimum være 90 cm i bredden og 90 cm i dybden.

Mobning og chikane accepteres ikke, hverken digitalt, mundtligt eller skriftligt. Dette vil medføre en bortvisning fra eventet.

Under turneringer forventes det at der holdes en sober tone og disse afholdes med professionel sportsånd. Herunder frabedes det at man råber højlydt hver gang man vinder en runde eller skyder en spiller. Hvis man ikke adlyder anvisninger om at dæmpe sig, kan det resultere i en diskvalificering eller bortvisning fra eventet.

Enhver form for brug af højttalere er forbudt både i hallen og i sovesalen. Det kan medføre at man får konfiskeret sine højttalere og først får dem udleveret, når man tager hjem. Så husk headset.

Hærværk bliver meldt til politiet, og eventuel forælder/værge vil blive informeret. Man vil blive stillet til ansvar for at erstatte eller udbedre skaden. Og det vil medføre bortvisning og udelukkelse fra fremtidige LAN.

Laserpointere er forbudt under hele eventet.

Der er for rigtig mange penge udstyr i hallen, og du ville også blive ked af det, hvis dit udstyr blev ødelagt.

Det er for farligt at have ting liggende i gangene, hvis der skulle opstå brand.

Sovesalen er kun til at sove i, så har man brug for at snakke, grine osv. må man gå et andet sted hen. Dette gælder alle inklusiv forældre, værger og trænere.

Brug af internet, netværk, samt alt udstyr og medier skal til enhver tid overholde dansk lovgivning.

Dvs. at man ikke må:

Downloade, uploade, overføre, dele eller besidde ulovligt indhold bl.a. ulovlige kopier af spil, programmer, musik, videoer.

Arrangørerne vil løbende overvåge trafikken på nettet. BI Esport Lan tager ikke ansvar og hæfter ikke for lovmæssige overtrædelser.

Der må ikke medbringes eller indtages:

Alkohol, narkotika, euforiserende stoffer eller våben af enhver art.